Pýcha štátnej informatiky

Autor: dispersus | 11.2.2011 o 10:51 | (upravené 11.2.2011 o 11:36) Karma článku: 8,09 | Prečítané:  3045x

Za žiarivou budovou „finančného žraloka" sa krčí menej impozantná budova s vyblednutým nadpisom nad vstupom. Zastavujeme sa vo vstupnej hale pri stolíku s muzeálnymi kúskami.  Postarší vrátnik, zdvíha ruku a prstom ukazuje na dvere, pričom s nostalgiou dodáva:  „Celá tamtá budova patrila tomu počítaču ... najlepšiemu počítaču v Československu". Toto je príbeh Inštitútu informatiky a štatistiky.

 

CS-48.jpg

Pozostatky z počítača CDC 3300 vo vstupnej hale Infostatu

Etapa 1968 - 1975

Vznik inštitútu sa datuje k 1. 7. 1967, kedy na základe dohody medzi vládou bývalej ČSSR a orgánmi OSN vydal predseda vtedajšieho Štátneho štatistického úradu dekrét o zriadení Výskumného výpočtového strediska - Program OSN (VVS/OSN). Idea tohto pracoviska vznikla na pôde Európskej hospodárskej komisie OSN. Cieľom bolo podporiť rozvoj modernej informačnej technológie v oblasti spracovania informácií v bývalých socialistických krajinách. Oficiálne bolo stredisko otvorené 24. 4. 1969 ako výskumná základňa vtedajšieho Štátneho štatistického úradu so sídlom v Prahe.

Technickú základňu automatizácie tvoril na tú dobu progresívny a výkonný sálový počítač CDC 3300, vybavený operačným systémom CDC MASTER 3.0 a databázovým systémom MARS III.

Program výskumu bol od začiatku determinovaný plánom činností, ktorý sa vypracoval v spolupráci s expertmi OSN a Komisiou európskych štatistikov (KES). Plán činností ukladal orientovať výskum na „riešenie automatizovaného spracovania dát najmä v štatistike a plánovaní, na aplikáciu matematických metód a modelov v riadení ekonomiky, na tvorbu systémov a metód programovania, systémov ukladania a výberu informácií".

K rýchlej implementácii najnovších poznatkov v produktoch výskumu strediska významne prispela účasť špičkových expertov z Európy, USA, Kanady a Austrálie a stáže pracovníkov strediska v popredných zahraničných výskumných ústavoch, univerzitách a štatistických úradoch.

Transfer zahraničnej technológie do domáceho prostredia a zapojenie domácich pracovníkov do medzinárodného výskumu umožnil vychovať vo VVS v pomerne krátkom čase základný káder špecialistov pre všetky úrovne tvorby informačných systémov - rovinu obsahu, projektovania a programovania.

1.jpg 2.jpg
Počítač CDC 3300 Konzola počítača CDC 3300

 

3.jpg

5.jpg
Magnetické disky počítača CDC 3300  
Magnetické páskové jednotky počítača CDC 3300

 

Etapa 1976 - 1990

V tomto 14 ročnom období zaznamenalo stredisko najväčší rozmach vo všetkých oblastiach činnosti - vo výskume, výchove pracovníkov, koordinácii výskumu na úrovni strediska i úrovni celoštátnej, v rozvoji medzinárodnej spolupráce a organizovaní celoštátnych a medzinárodných seminárov a konferencií. Stredisko získalo postavenie celoštátneho vedúceho pracoviska v oblasti budovania informačných systémov pre potreby riadenia.

Kým v predchádzajúcom období stredisko vytváralo svoj výskumný program relatívne autonómne, v tomto období podliehal schváleniu Rady ekonomického výskumu.

Vyvinuté softvérové produkty umožnili prejsť od prvých počiatkov experimentálneho diaľkového prenosu dát medzi VVS a Inštitútom riadenia v Moskve k technicky náročnejšiemu riešeniu. V spolupráci s IIASA v Laxenburgu (Medzinárodný ústav systémovej analýzy) sa uskutočnil v rámci bývalých socialistických krajín aj prvý diaľkový prenos dát medzi Bratislavou, Moskvou a Sofiou. Výskum strediska vyústil v r. 1980 do vybudovania počítačovej siete štátnej štatistiky, cez ktorú sa uskutočňoval zber a prenos štatistických dát.

Začiatkom 80. rokov sa zmenila technická základňa strediska. Po desiatich rokoch činnosti sa začali výraznejšie prejavovať znaky zastarávania počítača CDC 3300 a jeho doplnkových zariadení. Pristúpilo sa preto k príprave jeho výmeny. V r. 1979 sa začalo s výstavbou prístavby, do ktorej sa po jej dokončení inštaloval v r. 1983 nový sálový počítač EC 1055 vybavený operačným systémom OS/MVT, centrálnou jednotkou EC 2655 a veľko a strednokapacitnými diskovými pamäťami. S touto operáciou bol spojený prenos súborov a programov z počítača CDC 3300 na EC 1055. Tento základný počítač doplňovali počítač VIDEOPLEX-3 a minipočítač SM 4-20. Oba boli určené pre výskumné práce v oblasti počítačových sietí a vývoj programového vybavenia pre minipočítače. V r. 1990 bol počítač EC 1055 nahradený výkonnejším a spoľahlivejším sálovým počítačom IBM 4381 s centrálnou jednotkou o výkone 2,5 MIPS s operačnou pamäťou 16 MB, diskovým podsystémom o kapacite 10 GB.

Kým v začiatkoch sa spolupráca pohybovala v národných hraniciach, v prvej polovici 70. rokov expandovala aj do zahraničia. Dvojstranná spolupráca medzi strediskom a OSN prerástla do mnohostrannej spolupráce s hospodársky vyspelými krajinami, do ktorej stredisko zatiahlo cez medzinárodné projekty aj inštitúcie bývalých socialistických krajín. Pomohlo tak prekonať ich izoláciu od vonkajšieho sveta.

 

IBM4381Processor.jpg

IBM 4381

Etapa 1991 - súčasnosť

Od začiatku 90. rokov bola činnosť ústavu ovplyvnená tromi podstatnými skutočnosťami: zánikom štátneho plánu výskumu, čo spôsobilo zníženie zdrojov financovania a zmenu postavenia výskumných ústavov, zmenou technickej základne charakterizovanej rozsiahlou inštaláciou osobných počítačov a firemných softvérov a rozdelením ČSFR.

V roku 1991 bol VUSEI-AR premenovaný na INFOSTAT - Inštitút informatiky a štatistiky a od 1. 1. 1993 prešiel z podriadenosti Federálneho štatistického úradu pod Štatistický úrad SR. Súčasne sa zmenil jeho štatút z rozpočtovej na príspevkovú organizáciu.

Podstatný rozdiel proti predchádzajúcim rokom spočíva v tom, že ťažisko činnosti inštitútu, aj pri zachovaní troch základných smerov (organizácia a projektovanie IS, vyhodnocovanie dát IS, programové a technické prostriedky IS) sa postupne presúvalo z výskumu do vývojovej a realizačnej činnosti. Vo veľkej miere je to dôsledok prechodu na príspevkovú formu organizácie, znižovanie príspevku na výskum zo štátneho rozpočtu a potreby získavania zdrojov komerčnou činnosťou.

Pôsobila tu aj neistá perspektíva vyvolaná zánikom prakticky všetkých výskumných organizácií a obmedzené možnosti odmeňovania. Spôsobilo to, že odborníci v oblasti programovania odchádzali za lepším postavením do ústredných orgánov a lepšími podmienkami v softvérových firmách, alebo sami takéto firmy zakladali. Poslednými produktami spracovanými v inštitúte boli univerzálny programový systém pre záznam a kontrolu dát štatistických výkazov (UNIKON) a systém PROGRESS podporujúci návrh a overovanie špecifikácií programov.

Klesajúce príspevky zo štátneho rozpočtu si však vynútili časť kapacít ústavu orientovať na vývojové práce v rámci podnikateľskej činnosti. Metodické a praktické poznatky získané pri projektovaní štatistického informačného systému a profesionálna odbornosť pracovníkov umožnila prevziať na seba vyprojektovanie daňového informačného systému, ktorý zabezpečoval automatizáciu činnosí spojených so správou daní na jednotlivých hierarchických úrovniach. V rokoch 1991-1992 bol využívaný na 144 daňových úradoch. Upravenú verziu pre podmienky novej daňovej sústavy implementoval inštitút v roku 1993.

Inštitút sa ako subdodávateľ podieľal na projektovaní Informačného systému zdravotnej poisťovne. Na základe vyhraného konkurzného pokračo­vania vyprojektoval a uviedol do prevádzky informačný systém vedecko-výskumného potenciálu SR, ktorý v súčasnosti prevádzkuje Ministerstvo školstva SR.

V posledných rokoch riešil inštitút štyri medzinárodné projekty organizované Eurostatom, ktorých cieľom bolo inovovať a ujednotiť vybrané štatistiky v krajinách strednej a východnej Európy.

Počas tridsiatich rokov prešlo inštitútom viac ako 1 300 pracovníkov. Všetci prispeli svojim dielom na progresívnych výsledkoch inštitútu. Práca v inštitúte im na druhej strane umožnila zvýšiť svoje odborné znalosti. Získané know-how odnášali pri odchode so sebou a uplatňovali ich na nových pracoviskách.

 

Lukáš Pastorek

Step Out of Range

Informácie a perličky zo sveta analytiky a vedy  - facebook- klub dispersus


Text je prebraný z web stránky INFOSTATU http://www.infostat.sk/

Ilustračné fotky počítača CDC 3300 sú prebrané zo zborníka z príležitosti výročia vzniku Výpočtového strediska SAV http://www.optika.ikt.sav.sk/

Ilustračná fotka počítača IBM 4381 http://www-03.ibm.com/ibm/history/exhibits/mainframe/mainframe_PP4381.html


Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

PLUS

Čo sa to stalo s časom? Náramkové hodinky miznú z rúk

Bol to vynález desaťročia. Nebyť náramkových hodiniek, niektoré strategické bitky by možno dopadli inak. Dnes prehrávajú samotné náramkové hodinky.

KOMENTÁRE

Mala byť ombudsmanka aj na pochode za rodinu?

Bubon, koláž Krista a zástava, celý výjav pripomínal akúsi civilnú procesiu.

BRATISLAVA

Dá sa v Dunaji oficiálne kúpať?

Na Dunaji bolo kedysi nielen legendárne Lido, ale aj lodné kúpaliská.


Už ste čítali?